Задължения на домоуправителя при управление на многоетажни сгради

Животът в сградите с много етажи е свързан с множество проблеми. Те произтичат не само от ползването на общите части на сградата, но и от поведението на живеещите във всеки един апартамент. С влизане в сила на новия Закон за етажната собственост повечето проблеми намериха своето логично разрешение. Основното правило, което трябва да спазва всяка сграда по новия закон е да има домоуправител. Повечето общи събрания на сгради, особено на многоетажните блокове вземат решение за наемане на професионален домоуправител, за да може да се въведе ред.

Експлоатацията на многоетажните сгради е свързана с непрекъсната поддръжка. Всичко има нужда от грижи, като се започне от градинката пред блока и се стигне до важни съоръжения като асансьорите. Когато домоуправителят не е професионалист, а е избран между съседите, то той се сблъсква с редица неразрешими проблеми. Това са постоянните вандалски набези на външни лица или хора от блока, които чупят и рушат и без това трудно възстановимите части на общата собственост. Това води до неугледен и дори страшен вид на някои входове. Промяната е свързана със събиране на средства, което е по силите само на професионален домоуправител, осигурен от специализирана фирма.

При встъпване в длъжност, всеки професионален домоуправител първо прави оглед на сградата и прави опис на проблемите. Следва най-логичната стъпка – събиране на средства и съставяне на план за отстраняване на най-належащите проблеми. За да бъде уютна и удобна за живеене, сградата трябва на първо място да е безопасна. Поддръжката на ел. инсталацията и асансьорните съоръжения е приоритет, за да не се случват инциденти, застрашаващи човешкия живот. Следва водопроводната канализация, която обикновено изненадва живеещите в сградата с наводнения и неприятни миризми в най-неподходящото време.

Едно от задълженията на домоуправителя е да осигури контролиран достъп до сградата. Много фирми, предлагащи услугата професионален домоуправител предоставят като бонус безплатна входна дограма с електронен контрол на достъпа при сключване на договор. Това е много изгодна сделка, тъй като всеки живеещ в сградата получава електронен ключ, с който може да отключва няколко брави. Хора, които нямат право да влизат в сградата не могат да проникнат в нея чрез взлом, тъй като този тип брави са непробиваеми. Това решава проблема със замърсяване на стълбището, чупене на осветителни тела, разбиване на пощенски кутии и не на последно място – разбиване на апартаменти и кражби.

След назначаване на професионален домоуправител, още в първите месеци се чувства подобрение на условията на живот в сградата. Междусъседските отношения придобиват делови характер и вместо скандали и разправии за пари, шум и интриги, общуването преминава на друго ниво. Всеки се заема със задълженията си, като се старае да не руши общата собственост, тъй като това веднага се отразява на семейния му бюджет. Ако някой не желае да плаща се среща с домоуправителя на сградата в съда и плаща двойно – задължението си и съдебните разноски. Това има голямо отражение върху начина, по който хората организират живота си в общата етажна собственост.

Публикувано в Професионален домоуправител. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.