Професионален домоуправител – предлагани услуги

Професионален Домоуправител
ИКОНОМИЧЕН АБОНАМЕНТ

 • Професионален домоуправител
 • Административно-правно осигуряване по всички въпроси касаещи етажната собственост от правоспособни специалисти. Организиране и провеждане на общи събрания. Пълно съдействие при изготвянето и прилагането на правилника за вътрешен ред на етажната собственост по отношение на неизрядните платци. Прилагане на предвидения в закона ред за събиране на вноските за поддържане на етажната собственост.
 • Лесен и удобен начин за събиране на вноските за поддържане на етажната собственост. Разплащане към доставчици. Ежемесечни отчети.
 • Застраховка на общите части на сградата.
 • Възможност за почистване на общите части.

/стандартен договор за една година с клауза за прекратяване/
Месечна такса на обитател – 2.95лв.

В зависимост от платената тарифа, фирмите предлагащи управление на имот, отговорност за етажна собственост и назначаване на професионален домоуправител предлагат:

  • Техническо обслужване на инженерните комуникации на дадената жилищна сграда.
  • Поддържане на чистота в жилищния комплекс. Почистване на подовете във всички общи помещения, стълби и стълбищни площадки, асансьори и т.н. Препоръчителна честота на изпълнение от всеки професионален домоуправител е 2 пъти в седмицата.

Избърсване на стените, вратите, плафоните и таваните на асансьорите. Веднъж на всеки месец.
Избърсване на стените, вратите, плафоните и таваните на стълбищните площадки, обезпрашаване. Веднъж в месеца.

  • Благоустройство на територията намираща се непосредствено около жилищната сграда. Почистване на снега през зимата.

Разсипване на пясък и/ или сол по заледени участъци в непосредствена близост до жилищния комплекс.

През летните, пролетните и есенните месеци, премитане на територията около имота.
Почистване на зелените площи от боклуци, косене, поливане и засаждане на нова растителност при нужда. Подстригване на нежелани храсти и плевене.
Поливане на тротоарната площ, при необходимост.

  • Услуги от консултативен характер; касаещи разясняване на казуси и даване на допълнителна задълбочена информация относно евентуални въпроси, свързани с етажна собственост, управление на имоти и относно отговорностите и задълженията на заемащия длъжността професионален домоуправител.
   Тези основни услуги, плюс евентуални допълнителни други, както и честотата на тяхното изпълнение щателно се отбелязват в договора за управление на дадения имот, преди да бъде предоставен професионален домоуправител.

По индивидуални заявки на живущите в дадената сграда, сътрудниците на фирмата, поела функциите на „професионален домоуправител” би трябвало да може бързо и качествено да се погрижи (най-вече санитарни, но често и електромонтажни работи) и за отделни жилища (апартаменти, стаи, т.н.т.)

 • Санитарни услуги предлагани на индивидуални жилищни клетки.

ОOтпушване на канализационни тръби
Почистване на сифони и участъци от тръбопроводи
Смяна на кранове и смесители за умивалници и т.н.

  • Електромонтажни услуги предлагани на индивидуални жилищни клетки.

Смяна на неизправни ключове, контакти и осветителни тела.
Поставяне на ел. кабели и т.н.

Публикувано в Професионален домоуправител. Постоянна връзка.

Един коментар по Професионален домоуправител – предлагани услуги

 1. Драгостин Иванов каза:

  Информационна кампания за санирането на панелките у нас започва Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  До момента по проекта „Енергийно обновяване на българските домове са подадени 111 заявления и са проведени над 3500 консултации с домоуправителите и живеещите в сградите. Това съобщи регионалният министър Лиляна Павлова, която вчера даде официален старт на разяснителната кампания.

  Тя добави, че от подадените заявления са одобрени 8 сгради за саниране и обновяване в София и 3 в Хасково. В Смолян интересът е много голям. Там са подадени 10 заявления.

  София все пак държи първенството с 28 заявления. Четири проекта – един в Габрово, един в Плевен и два в София, са отхвърлени, тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.

  Санирането “на парче” на отделни апартаменти скоро ще бъде забранено, каза още министърът.