Можем ли да имаме доверие на професионалния домоуправител

В нашата държава открай време има дефицит на доверие към всичко и всеки. За това си има основателни причини, но те не бива да се пренасят автоматично върху фирмите, предлагащи услугата Професионален домоуправител. В случай, че общото събрание на една сграда е взело решение да се назначи професионален домоуправител, то за лицето, което ще заеме тази длъжност трябва да се мисли като за счетоводител, който обаче има много повече задължения от това, да води сметките.
Договорът за професионално управление на етажна собственост се сключва с определена фирма, юридическо лице. Преди да се дадат правомощия на новия професионален домоуправител да управлява делата на сградата, той трябва да докаже, че на него може да се разчита. Това става чрез препоръки и проучване, все пак никой не назначава на работа случайни хора, а общото събрание на съсобствениците ще бъде работодател за новия домоуправител.
След като се подпише договор с професионален домоуправител, той е длъжен да се отчита ежемесечно с редовни счетоводни документи. За тази цел на общото събрание се определят хора, които да са натоварени със задължението да проследяват дейността на домоуправителя. В случай, че възникнат съмнения, то домоуправителят е длъжен да обоснове действията си с аргументи, които да са достатъчно убедителни. В противен случай, той може да бъде заменен от друг служител на фирмата, към която сградата има абонамент за управление на общата етажна собственост, а ако нарушенията са драстични, договорът да бъде прекратен.
Най-лесно може да се злоупотреби с доверието на съсобствениците, назначили професионален домоуправител при наемане на изпълнители за ремонтни и строителни дейности. Затова когато предстоят такива дейности, съсобствениците трябва да проявят активност, като се интересуват от всеки детайл. Едно от задълженията на професионалния домоуправител е да осигури най-добрата оферта, която да осигури качествено изпълнение на задачите на достъпна цена. Добрите в професионални домоуправители имат контакти с различни фирми, с които могат да сключват договори в интерес на своите клиенти на преференциални цени.
Когато един професионален домоуправител работи добре, то това си личи. Когато злоупотребява, също си проличава и то много бързо. Контролът, който сдружението на съсобствениците осъществява над неговата работа много бързо ще установи некоректно отношение, което е в ущърб на обитателите на сградата. Хората, които се заемат с нелеката задача да бъдат професионални домоуправители много добре знаят, че не биха могли дълго време да злоупотребяват с доверието на клиентите си. Това е достатъчен мотив да отблъсква некоректните хора от тази професия. Също както фирмите имат доверие в своя счетоводител, така и живеещите в сградата могат да имат доверие в своя професионален домоуправител.

Публикувано в Професионален домоуправител. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.