Абонаменти

ИКОНОМИЧЕН АБОНАМЕНТ

 • Административно-правно осигуряване по всички въпроси касаещи етажната собственост от правоспособни специалисти. Организиране и провеждане на общи събрания. Пълно съдействие при изготвянето и прилагането на правилника за вътрешен ред на етажната собственост по отношение на неизрядните платци. Прилагане на предвидения в закона ред за събиране на вноските за поддържане на етажната собственост.
 • Лесен и удобен начин за събиране на вноските за поддържане на етажната собственост. Разплащане към доставчици. Ежемесечни отчети.
 • Застраховка на общите части на сградата.
 • Възможност за почистване на общите части.

/стандартен договор за една година с клауза за прекратяване/
Месечна такса на обитател – 2.95лв.

СТАНДАРТЕН АБОНАМЕНТ

 • Включва икономичен абонамент плюс:
 • Изграждане, за сметка на фирмата, на електронна система за достъп чрез електронно управляема електромагнитна брава с индивидуални чипове i-button. Контрол на достъпа до асансьора посредством същия чип, с оглед ограничаване на достъпа за неизрядните длъжници към касата на входа.
 • Изграждане на видео-наблюдение, запис на събития с DVR и цветни видеокамери за нощно виждане, LAN вход за дистанционно наблюдение и запис.
 • Телефон за неотложни ремонти. Осигуряване и контрол на неотложни ремонти (електро, ВиК и др. СМР). Ремонтът се заплаща отделно. Осигуряване на гаранция на ремонта до 5 години съгласно законовите изисквания.

/стандартен договор за три години с клауза за прекратяване срещу изкупуване на техническите средства по остатъчна стойност/
Месечна такса на обитател – 4.85лв.

ЕКСТРА АБОНАМЕНТ

 • Включва икономичен и стандартен абонамент плюс:
 • Домофонна система, даваща възможност за отваряне от мобилен телефон предварително програмиран в нея (вратата се отваря дистанционно, достатъчно e само едно прозвъняване без инкасиране на импулси системата сама разпознава номерата на обитателите програмирани в нея).
 • Поддръжка на общите части и извършване на дребни текущи ремонти.
 • Юридически консултации от провоспособен юрист.
 • Счетоводно осигуряване на сдружение на собствениците.
 • Допълнителни услуги по задание на възложителя.

/стандартен договор за три години с клауза за прекратяване срещу изкупуване на техническите средства по остатъчна стойност/
Месечна такса на обитател – по договаряне


ОПТИМА АБОНАМЕНТ

 • Опростен начин в удобно за собственика или обитателя време за плащане на вноските за поддържане на етажната собственост на КАСА.
 • Контрол на достъпа до асансьора с оглед ограничаване на достъпа за неплащащи собственици и обитатели на ежемесечните вноски за поддържане на входа.
 • При взето решение по установения ред на проведено Общо събрание от Етажната собственост се начислява глоба за включване и изключване на достъпа до асансьра за
  отделния обитател, която глоба влиза в касата на входа.
 • Електронно заключване с контактни ключове тип iButton и вандалоустойчив четец с доставка и монтаж-182 лева. Домоуправителя или касиера сам изключва/включва отделните абонати, когато включването и изключването се възложи на изпълнителя се монтира допълнително GSM-комуникатор с доставка и монтаж-400 лева.
 • При този абонамент „ОПТИМА” договорът е за една година с клауза за прекратяване с двумесечно предизвестие.
 • Месечна такса на апартамент – 2.50лв.

Коментарите са забранени.