Професионален домоуправител – предлагани услуги

Професионален Домоуправител
ИКОНОМИЧЕН АБОНАМЕНТ

 • Професионален домоуправител
 • Административно-правно осигуряване по всички въпроси касаещи етажната собственост от правоспособни специалисти. Организиране и провеждане на общи събрания. Пълно съдействие при изготвянето и прилагането на правилника за вътрешен ред на етажната собственост по отношение на неизрядните платци. Прилагане на предвидения в закона ред за събиране на вноските за поддържане на етажната собственост.
 • Лесен и удобен начин за събиране на вноските за поддържане на етажната собственост. Разплащане към доставчици. Ежемесечни отчети.
 • Застраховка на общите части на сградата.
 • Възможност за почистване на общите части.

/стандартен договор за една година с клауза за прекратяване/
Месечна такса на обитател – 2.95лв.

В зависимост от платената тарифа, фирмите предлагащи управление на имот, отговорност за етажна собственост и назначаване на професионален домоуправител предлагат:

  • Техническо обслужване на инженерните комуникации на дадената жилищна сграда.
  • Поддържане на чистота в жилищния комплекс. Почистване на подовете във всички общи помещения, стълби и стълбищни площадки, асансьори и т.н. Препоръчителна честота на изпълнение от всеки професионален домоуправител е 2 пъти в седмицата.

Избърсване на стените, вратите, плафоните и таваните на асансьорите. Веднъж на всеки месец.
Избърсване на стените, вратите, плафоните и таваните на стълбищните площадки, обезпрашаване. Веднъж в месеца.

  • Благоустройство на територията намираща се непосредствено около жилищната сграда. Почистване на снега през зимата.

Разсипване на пясък и/ или сол по заледени участъци в непосредствена близост до жилищния комплекс.

През летните, пролетните и есенните месеци, премитане на територията около имота.
Почистване на зелените площи от боклуци, косене, поливане и засаждане на нова растителност при нужда. Подстригване на нежелани храсти и плевене.
Поливане на тротоарната площ, при необходимост.

  • Услуги от консултативен характер; касаещи разясняване на казуси и даване на допълнителна задълбочена информация относно евентуални въпроси, свързани с етажна собственост, управление на имоти и относно отговорностите и задълженията на заемащия длъжността професионален домоуправител.
   Тези основни услуги, плюс евентуални допълнителни други, както и честотата на тяхното изпълнение щателно се отбелязват в договора за управление на дадения имот, преди да бъде предоставен професионален домоуправител.

По индивидуални заявки на живущите в дадената сграда, сътрудниците на фирмата, поела функциите на „професионален домоуправител” би трябвало да може бързо и качествено да се погрижи (най-вече санитарни, но често и електромонтажни работи) и за отделни жилища (апартаменти, стаи, т.н.т.)

 • Санитарни услуги предлагани на индивидуални жилищни клетки.

ОOтпушване на канализационни тръби
Почистване на сифони и участъци от тръбопроводи
Смяна на кранове и смесители за умивалници и т.н.

  • Електромонтажни услуги предлагани на индивидуални жилищни клетки.

Смяна на неизправни ключове, контакти и осветителни тела.
Поставяне на ел. кабели и т.н.

Публикувано в Професионален домоуправител | 1 коментар

Професионален домоуправител от реномирана фирма

Необходимостта от назначаване на професионален домоуправител става все по-остра в последно време. Услугата се предлага от множество фирми и еднолични счетоводители, затова изборът е доста труден. За повечето сдружения на собственици на сгради определяща е цената на услугата, но това често води до разочарования, а нерядко отстраняването на назначения вече домоуправител е невъзможно заради сключени договори.

Проучването и наемането на професионален домоуправител може да стане на няколко нива, като се започне от информацията, която е публикувана в интернет. Ако не се срещнат негативни мнения, тогава идва ред на втората стъпка – препоръки от настоящи клиенти на фирмата. Някои фирми предлагат много изгодни договори на своите клиенти. Те включват безплатни екстри за облагородяване на общите части като входни дограми, видеонаблюдение, юридически услуги и много други неща, от които живеещите в сградата могат да се възползват и да спестят пари.

В случай, че лицето натоварено със задачата да се грижи за управлението на сградата по една или друга причина не се справя със задълженията си, то ще бъде сменено и фирмата ще предложи друг изпълнител. Конфликти е възможно да настъпят по множество причини, не само за несправяне с работата и грешки във воденето на счетоводството, но и заради неразбирателство с част от съсобствениците на сградата. Всеки професионален домоуправител е длъжен да бъде неутрален и да работи в интерес на всички, а не да защитава интересите на група хора.

За съжаление на некоректните платци в сградата, които упорито отказват да заплащат месечни такси за поддръжка на общите части, техните оплаквания няма да са достатъчни за да бъде сменен домоуправителя. Дори и това да се случи, следващия също ще изисква от тях да заплатят дължимите суми, така че това е задължение, което те не могат да избегнат. Дори са заплашени от съд, тъй като съседите им няма да търпят ситуация, при която са принудени да се натоварват финансово заради хора, които не считат, че са длъжни да плащат за поддръжка на сградата, в която живеят.

Изборът на реномирана фирма, предоставяща услугата професионален домоуправител е разумна крачка, която позволява да се въведе ред в живота на всяка сграда. Предимствата са много, като едно от тях е възможността да се ползват различни услуги за поддръжка на сградата на преференциални цени. Това е така, защото всяка фирма, занимаваща се професионално с управление на множество сгради, има възможности за сключване на договори с много други фирми, предоставящи различни услуги. Така се спестяват много пари на живеещите в сградите, а освен това всички ремонти и услуги са обезпечени със счетоводни документи и гаранционни договори.

Вероятно все още има сгради, които нямат домоуправител. Нито професионален, нито излъчен от средите на живеещите в тях. Това е в разрез със закона за етажната собственост и освен, че може да стане предпоставка за глоби, носи и множество негативни последици за самата сграда и нейните обитатели, които са принудени да търпят неугледни стълбища и опасни съоръжения – асансьори, водопроводни и ел. инсталации.

Публикувано в Професионален домоуправител | Коментарите са изключени

Задължения на домоуправителя при управление на многоетажни сгради

Животът в сградите с много етажи е свързан с множество проблеми. Те произтичат не само от ползването на общите части на сградата, но и от поведението на живеещите във всеки един апартамент. С влизане в сила на новия Закон за етажната собственост повечето проблеми намериха своето логично разрешение. Основното правило, което трябва да спазва всяка сграда по новия закон е да има домоуправител. Повечето общи събрания на сгради, особено на многоетажните блокове вземат решение за наемане на професионален домоуправител, за да може да се въведе ред.

Експлоатацията на многоетажните сгради е свързана с непрекъсната поддръжка. Всичко има нужда от грижи, като се започне от градинката пред блока и се стигне до важни съоръжения като асансьорите. Когато домоуправителят не е професионалист, а е избран между съседите, то той се сблъсква с редица неразрешими проблеми. Това са постоянните вандалски набези на външни лица или хора от блока, които чупят и рушат и без това трудно възстановимите части на общата собственост. Това води до неугледен и дори страшен вид на някои входове. Промяната е свързана със събиране на средства, което е по силите само на професионален домоуправител, осигурен от специализирана фирма.

При встъпване в длъжност, всеки професионален домоуправител първо прави оглед на сградата и прави опис на проблемите. Следва най-логичната стъпка – събиране на средства и съставяне на план за отстраняване на най-належащите проблеми. За да бъде уютна и удобна за живеене, сградата трябва на първо място да е безопасна. Поддръжката на ел. инсталацията и асансьорните съоръжения е приоритет, за да не се случват инциденти, застрашаващи човешкия живот. Следва водопроводната канализация, която обикновено изненадва живеещите в сградата с наводнения и неприятни миризми в най-неподходящото време.

Едно от задълженията на домоуправителя е да осигури контролиран достъп до сградата. Много фирми, предлагащи услугата професионален домоуправител предоставят като бонус безплатна входна дограма с електронен контрол на достъпа при сключване на договор. Това е много изгодна сделка, тъй като всеки живеещ в сградата получава електронен ключ, с който може да отключва няколко брави. Хора, които нямат право да влизат в сградата не могат да проникнат в нея чрез взлом, тъй като този тип брави са непробиваеми. Това решава проблема със замърсяване на стълбището, чупене на осветителни тела, разбиване на пощенски кутии и не на последно място – разбиване на апартаменти и кражби.

След назначаване на професионален домоуправител, още в първите месеци се чувства подобрение на условията на живот в сградата. Междусъседските отношения придобиват делови характер и вместо скандали и разправии за пари, шум и интриги, общуването преминава на друго ниво. Всеки се заема със задълженията си, като се старае да не руши общата собственост, тъй като това веднага се отразява на семейния му бюджет. Ако някой не желае да плаща се среща с домоуправителя на сградата в съда и плаща двойно – задължението си и съдебните разноски. Това има голямо отражение върху начина, по който хората организират живота си в общата етажна собственост.

Публикувано в Професионален домоуправител | Коментарите са изключени

Професионален домоуправител. Немският вариант.

В Германия институт, подготвящ кадри за професионално управление на имоти, съществува от времето на Бисмарк. Немецът, заемащ поста професионален домоуправител е преди всичко, човек на когото живеещите в дадената сграда хора, биха могли да поверят парите си. Пред собствениците управляемия имот той се отчита както за финансовите разходи, така и за своята професионална дейност.

Всеки немски професионален домоуправител е упълномощен да събира средства за определени целеви нужди (капитални ремонти, реконструкции, модернизация на всички видове допълнителни обслужващи системи). За изпълнението на тези задачи домоуправителят предлага и събира специални фондове. За разумното усвояване на които следят, както упълномощени от собствениците на сградата представители, така и допълнително повикани професионалисти (одитори).

Трудовите договори, с които се обвързва немският професионален домоуправител, по правило, са за две години. В тях детайлно са описани задълженията и отговорностите, изложени са главните задачи, които той трябва да решава, а също така и условията и причините за евентуално прекъсване на договора. Собствениците на имота имат пълното право да прекратят договора, ако счетат, че наетото да управлява имота им лице не изпълнява добре поставените задачи.

В Германия сертифицирания електротехник Густав, дипломираният хигиенист Йозеф и лицензираният коминочистач Юрген ще са щастливи ако с тях се свърже професионален домоуправител за сключване на договор по изпълнението на ремонтни или аварийни работи.

Болшинството от нещата в Германия работят като добре смазани машини, а както добре е известно “нещо, което работи не се пипа”. Немските професионални домоуправители явно уважават тази максима. Тъй като в повечето случаи, те работят с трети тясноспециализирани фирми, които имат добра репутация, градена в продължение на много години. Няма смисъл в правенето на постоянни промени.

А какво е отношението на германците към заемащият длъжността професионален домоуправител? Това не е просто работа, а занаят, на който обикновено се гледа с уважение и леко страхопочитание. Тази професия се счита едва ли не за богопомазана, а работещите я за привилегировани. Получаването на договор за управлението на имот или етажна собственост не е никак лека задачи – задължителни са препоръки и богат опит.

Публикувано в Професионален домоуправител | 2 Коментара

Поддържаните сгради имат професионален домоуправител

Когато влезем в един поддържан вход, в който е чисто, няма изпочупени прозорци и боклуци по стълбите, веднага си задаваме въпроса, защо в нашия блок не е така. Заслугата за добрата визия на сградите отвън и отвътре е наличието на професионално управление. Всяка сграда е като живо същество, което има нужда от обгрижване. Когато воденето на общите сметки е немарливо, а почистването е оставено на заден план, то няма как сградата да е уютна и комфортна. Когато няма професионален домоуправител на практика сградата е оставена на самотек.

Всъщност, по новия закон за етажната собственост вече всички сгради би трябвало да имат домоуправител, но за съжаление, в много случаи или няма съгласие между съседите, или изобщо никой не се интересува от въвеждане на общите дела в ред. В такива сгради често случайните посетители се страхуват да влязат – още отвън се вижда, че сградата е запусната, а вътре – разбити стълбища, графити по стените, паяжини, страховит асансьор с изпочупени бутони, в който никой не рискува да влезе.. Има и сгради, в които положението не е чак толкова критично, но въпреки това нещата биха могли да се подобрят с наемането на професионален домоуправител.

Определяне на домоуправител от средите на живеещите в сградата не винаги е ефективно по отношение на доброто управление. Професионалният домоуправител няма лични отношения с никой от съсобствениците. За него добрият вид на сградата е работа и той следва определен план точка по точка. В същото време, непрофесионалният домоуправител се опитва просто да намери време да събере таксата за поддръжка на входа – нещо, което му е особено трудно, защото се налага да обикаля по апартаментите многократно, докато успее да събере поне част от парите. След това плаща тока, водата и някой належащ ремонт. Всички останали проблеми си стоят нерешени и чакат по-добри времена.

По този начин входовете на сградите, общите помещения и съоръжения, а също и околното пространство се занемаряват, като буквално разчитат на някои от живеещите в сградата хора, които не могат да търпят липсата на ред и чистота и от време навреме със собствени сили и средства почистват и извършват дребни ремонти. Когато се назначи професионален домоуправител, семействата дори не усещат тежестта на месечната такса в сметките си, тъй като те се разпределят между всички живеещи в сградата. Ползата обаче е голяма, тъй като никой от съсобствениците не е ангажиран и не губи време със събиране на пари и организиране на ремонти и почистване.

Избраният професионален домоуправител постоянно се отчита и то на две места – първо на фирмата, чийто служител е и втори път – пред представители на общото събрание. Толкова точни отчети никога не се получават, когато домоуправителят е избран между съседите. С точна отчетност и прозрачност всеки знае за какво се изразходват парите му, а сградата е чиста, приветлива и добре поддържана.

Публикувано в Професионален домоуправител | Коментарите са изключени

С професионален домоуправител се решават междусъседските конфликти

Има ли вход на блок или кооперация в България, в който всички да са на едно мнение и междусъседските отношения да са идеални? Отговора на този въпрос е много лесен – няма такъв вход. Навсякъде има поне един заядливец, който вгорчава живота на всички останали, а често опърничавите съседи са доста повече. Никой не желае да сяда на горещия стол на домоуправителя, за да не си къса нервите с общите проблеми. Този въпрос вече се решава кардинално с назначаването на професионален домоуправител.

Когато след решение на общото събрание новоназначеният домоуправител влезе в правомощията си, некоректните съседи нямат шанс – ако упорито отказват да плащат сметките си, скоро ще се озоват на съдебната скамейка. Вече има много осъдени некоректни платци от сгради с обща етажна собственост. Това става лесно, когато има професионален домоуправител, който е неутрален.Той не се интересува от междусъседски конфликти и интереси, а просто си гледа работата – точно и методично си изпълнява задълженията. Задачите не винаги са прости – поемайки един вход за управление, всеки професионален домоуправител попада във водовъртеж от проблеми, които имат нужда от бързо разрешаване.

Първото, с което се заема новият домоуправител е да оформи документацията на етажната собственост в общината. След това идва ред на неуредиците и ремонтите на входа и прилежащите общи части на сградата. Това е горещата точка в дебатите на всяко общо събрание. Част от съсобствениците искат да живеят в цивилизовано място, което чисто и уютно, а на други им е все едно как изглежда входа, стига да не дават пари за ремонти. С помощта на наетия професионален домоуправител, тези въпроси се решават лесно, тъй като вече не е нужно 100% от живеещите в сградата да са съгласни – решение се взема и с по-малък процент от присъстващите на събранието, стига да има законния кворум.

Тази клауза в Закона за етажната собственост улеснява много ремонтните дейности в блоковете, защото досега дори и един съсобственик да е протестирал, решение за събиране на средства за ремонт не можеше да се вземе. Сега несъгласните са задължени да се съобразят с решението на общото събрание и ако не желаят да плащат, сумите се събират по съдебен ред. Ето това е начинът, по който много кооперации и входове се сдобиха с модерни, електронни системи за контрол на достъпа, санираха се плачещи за ремонт блокове и се въведоха в приличен вид множество входове, които доскоро бяха свърталище за наркомани и бездомници.

Вярно е, че голяма част от съсобствениците, които не желаят да се включат в облагородяването на входа и пространството около сградата, не го правят защото не искат нещата да се променят към по-добро. Те отказват, защото нямат средства, които да дадат за общата кауза. Този проблем също е в компетенцията на персонално ангажирания с проблемите на входа професионален домоуправител. Той подготвя документацията, с която съюза на съсобствениците може да кандидатства за помощи за саниране, изтегляне на кредити или други форми на финансиране, и подпомагане, които се предлагат от фондации и институции.

Публикувано в Професионален домоуправител | 4 Коментара

Можем ли да имаме доверие на професионалния домоуправител

В нашата държава открай време има дефицит на доверие към всичко и всеки. За това си има основателни причини, но те не бива да се пренасят автоматично върху фирмите, предлагащи услугата Професионален домоуправител. В случай, че общото събрание на една сграда е взело решение да се назначи професионален домоуправител, то за лицето, което ще заеме тази длъжност трябва да се мисли като за счетоводител, който обаче има много повече задължения от това, да води сметките.
Договорът за професионално управление на етажна собственост се сключва с определена фирма, юридическо лице. Преди да се дадат правомощия на новия професионален домоуправител да управлява делата на сградата, той трябва да докаже, че на него може да се разчита. Това става чрез препоръки и проучване, все пак никой не назначава на работа случайни хора, а общото събрание на съсобствениците ще бъде работодател за новия домоуправител.
След като се подпише договор с професионален домоуправител, той е длъжен да се отчита ежемесечно с редовни счетоводни документи. За тази цел на общото събрание се определят хора, които да са натоварени със задължението да проследяват дейността на домоуправителя. В случай, че възникнат съмнения, то домоуправителят е длъжен да обоснове действията си с аргументи, които да са достатъчно убедителни. В противен случай, той може да бъде заменен от друг служител на фирмата, към която сградата има абонамент за управление на общата етажна собственост, а ако нарушенията са драстични, договорът да бъде прекратен.
Най-лесно може да се злоупотреби с доверието на съсобствениците, назначили професионален домоуправител при наемане на изпълнители за ремонтни и строителни дейности. Затова когато предстоят такива дейности, съсобствениците трябва да проявят активност, като се интересуват от всеки детайл. Едно от задълженията на професионалния домоуправител е да осигури най-добрата оферта, която да осигури качествено изпълнение на задачите на достъпна цена. Добрите в професионални домоуправители имат контакти с различни фирми, с които могат да сключват договори в интерес на своите клиенти на преференциални цени.
Когато един професионален домоуправител работи добре, то това си личи. Когато злоупотребява, също си проличава и то много бързо. Контролът, който сдружението на съсобствениците осъществява над неговата работа много бързо ще установи некоректно отношение, което е в ущърб на обитателите на сградата. Хората, които се заемат с нелеката задача да бъдат професионални домоуправители много добре знаят, че не биха могли дълго време да злоупотребяват с доверието на клиентите си. Това е достатъчен мотив да отблъсква некоректните хора от тази професия. Също както фирмите имат доверие в своя счетоводител, така и живеещите в сградата могат да имат доверие в своя професионален домоуправител.

Публикувано в Професионален домоуправител | Коментарите са изключени

За какво помага професионалният домоуправител

В случай, че ви е писнало хлапето на съседа да драска с маркер по стените, а намръщената леля от последния етаж да не плаща асансьор е дошло време за помощ. Вероятно вече сте се обърнали към домоуправителя на входа, но и той както вас е вдигнал ръце от всичко, което се случва напоследък.

За всеобщо щастие се появиха фирми, внасящи ред във входа ни, благодарение на професионален домоуправител и инструментите, които той използва за изход от всяка напрегната ситуация. На вашето внимание е предложен човек с юридическо образование и ценз, който знае и може да бъде полезен чрез употреба на законово регламентирани методи.

Ако искате да се възползвате от тази услуга за управление на имоти е достатъчно да съберете съгласието на по-голямата част от съкооператорите ви и да отделите пари за заплащане на избраната от вас фирма. Веднага след като депозирате изисканата от вас сума, ще се запознаете с компетентното лице, което ще ангажира с проблемите ви.

В случай, че гласувате доверие на професионален домоуправител можете да очаквате резултати още след първата седмица от работата му. Фасовете по стълбището ще изчезнат, общият ток ще бъде пуснат, а мазето ще получи нова и по-стабилна врата.
Това разбира се са само част от предприетите действия за освежаване на кооперацията.

Иновативният вид домоуправление се слави с това, че предоставя редица начини за разрешаване на правни спорове. Познавайки нормативната уредба и начините за поддръжка на обекти тип ала блокове и частни кооперации, ние ви гарантираме високи постижения и спокойно съжителство.

Преди да наемете професионален домоуправител може да се срещнете с представител на предварително селектираната фирма и да поговорите относно тревогите, опасенията и плановете за входа, в който живеете. Ще получите категорични отговори за да съставите крайното си становище.

В заключение пишем трите най-важни функции на новия професионален домоуправител, а именно грижа за вашето добро настроение, счетоводни и правни услуги по оста етажна собственост и внасяне на мир между съседите. Още подробности може да видите в сайта ни като при евентуален интерес ще очакваме да се свържете с нас на представените адреси. Благодарим ви, че отделихте от времето си за да се запознаете с нас и ви желаем всичко хубаво.

Публикувано в Професионален домоуправител | Коментарите са изключени